آدرس شعب و تلفن تماس

شعبه ۱ (مرکزی)

بولوار شهید کامیاب؛ کامیاب ۶۲؛ جنب فروشگاه رفاه

تلفن خط ۱: 05137283850
تلفن خط ۲: 05137244737 
کباب سرای کامیاب

بولوار شهید کامیاب؛ کامیاب ۶۲؛ نبش عزیزی ۹؛ طبقه فوقانی فروشگاه گوشت کامیاب

تلفن خط ۱: 05137297020 
تلفن خط ۲: 0517297030
شعبه ۲

چهارراه مخابرات؛ شریعتی ۲۴؛ جنب فروشگاه رفاه

تلفن: 05136637693

تماس با ما