عنوان محصولقیمت روز (تومان)
گوشت گوسفند:
ران با گردن گوسفندی720000
سردست باگردن گوسفندی719000
گردن بی چربی گوسفندی750000
قلوه گاه گوسفندی415000
راسته گوسفندی680000
ماهیچه گوسفندی870000
دنبه گوسفندی230000
چرخ کرده گوسفندی450000
شقه گوسفندی555000
چهار تیکه گوسفندی565000
کله پاچه690000
جگر گوسفندی850000
سیرابی گوسفندی130000
مرغ:
مرغ کامل (معمولی)78000
مرغ بدون آنتی بیوتیک98000
ران مرغ72000
سینه مرغ112000
شنیسل مرغ بدون گوشواره139000
پاچین مرغ89000
بال مرغ79000
گردن مرغ34000
دل مرغ55000
جگر مرغ22000
سنگدان مرغ70000
پا مرغ33000
ماهی:
قزل آلا رودخانه ای169000
تیلاپیا490000
شیرجنوب410000
شوریده بسته ای390000
اردک ماهی240000
بوقلمون:
ران بوقلمون فانتزی165000
بوقلمون فله130000
سینه بوقلمون فانتزی175000
گوساله:
مغزران گوساله575000
فیله گوساله800000
(آلایش گوساله)
زبان گوساله380000
گوشت شتر795000
گوشت بلدرچین230000
گوشت کبک بسته ای380000